Y-DEPYapılandırılmış Disleksi Eğitim ProgramıUygulayıcı ve Eğitimciler Akademisi

Disleksili Bireylerde Mizaç Bilgisi

Mizaç bilgisi, disleksili bireyi anlama ve davranışlarını değerlendirmede kolaylaştırıcı bir bilgidir.

Disleksili bireylerle bağ kurmada mizaç bilgisi eğitimciye bazı kolaylıklar sağlayabilir.

 

Duygusal Bağ Kurma: Mizaç bilgisi, disleksili bireylerin duygusal ihtiyaçlarını anlamada yardımcı olabilir. Her bir kişilik tipi farklı duygusal ihtiyaçlara sahiptir ve bu nedenle bireylerin davranışlarını daha iyi anlamak, onlarla daha güçlü bir duygusal bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

Empati Geliştirme:  Mizaç bilgisi, disleksili bireylerin farklı perspektifleri ve duygusal deneyimleri anlamalarına yardımcı olabilir. Bu, empati geliştirmelerine ve başkalarının duygusal durumlarını daha iyi anlamalarına olanak tanır.

İletişim Becerilerini Güçlendirme: Mizaç bilgisi, disleksili bireylerin ‘iletişim tarzlarını’ anlamalarına ve başkalarıyla daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Farklı kişilik tiplerinin iletişim tercihlerindeki farklılığın bilinmesi onlarla kurulacak iletişim becerilerini güçlendirebilir.

Stres Yönetimi: Mizaç bilgisi, disleksili bireylerin ‘stresle başa çıkma tarzlarını’ anlamaya yardımcı olabilir. Her bir kişilik tipi, stresle başa çıkma konusunda farklı eğilimlere sahiptir. Bu bilgi bireylerin stresle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olunacağına dair yol gösterici olabilir.

Bireysel Güçlü Yanları Anlama: Her bir mizaç tipi, belirli güçlü yönlerle birlikte gelir. Mizaç bilgisi, disleksili bireylerin güçlü yanlarını tanımaya ve bu güçlü yanları kullanarak kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabilir.

 

Mizaç bilgisi, her öğrencinin bireysel farklılığının altında yatan eğilimleri işaret ederken, aynı zamanda çeşitli faydalar sağlayabilir:

Öğrencinin Bireysel Farklılığını Anlama: Mizaç bilgisi, öğrencilerin farklı kişilik tiplerine dayanarak çeşitliliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Her öğrenci benzersizdir ve öğrenme tarzları, motivasyonları ve ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu farklılıkları anlamak ve öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlamak için bir araç olabilir.

İletişim ve Motivasyon Artırma: Mizaç bilgisi, öğrencilerle daha etkili iletişim kurma ve onları motive etme konusunda yardımcı olabilir. Her bir kişilik tipinin kendine özgü iletişim tercihleri ve motivasyon faktörleri olduğu için, eğitimciler bu bilgileri kullanarak öğrencileriyle daha etkili bir bağ kurabilir.

Sınıf/Grup Dinamiklerini Yönetme: Mizaç bilgisi, sınıf içi yönetimi optimize etmeye yardımcı olabilir. Farklı kişilik tiplerinin sınıf içinde nasıl davrandığına dair anlayış, eğitimcilerin disiplin sorunlarını çözme ve sınıf ortamını daha olumlu hale getirme konusunda yardımcı olabilir.

Bireysel Gelişim Fırsatları: Eğitimciler, mizaç bilgisini kullanarak öğrencilerin bireysel gelişim fırsatlarını belirleyebilir. Her bir kişilik tipi belirli güçlü yönlerle birlikte gelir ve eğitimciler bu güçlü yanları öğrencilerin lehine kullanabilir.

Stres ve Zorluklarla Başa Çıkma: Mizaç bilgisi, öğrencilerin stresle başa çıkma tarzlarını ve zorluklarına nasıl tepki verdiklerini anlamada yardımcı olabilir. Bu bilgi, öğrencilere uygun destek ve rehberlik sağlama konusunda eğitimcileri bilgilendirebilir.

 

Mizaç tespitinin yapılması ve raporlaması, disleksili çocuklarla çalışan eğitimcilerin, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme zorluklarına duyarlı yaklaşımlarını güçlü şekilde destekleyebilir.

Örneğin öğrencinin sahip olduğu mizaç tipine özel oluşturulan rapor, eğitimcilere bireysel öğrenme planları hazırlarken öğrenme stillerini ve ihtiyaçlarını anlamada yardımcı olacak bir başlıkla sunulur. Böylece mizaç raporları, bireysel değerlendirmeler ve planlamalar yapmada bir yol haritası olur.

Bunun yanında her çocukta olduğu gibi dislekisili çocukların da güçlü yanlarını (Örneğin, kreatif düşünme, problem çözme yetenekleri veya sanatsal yetenekler gibi) fark etme ve yönlendirmede güçlü bir projeksiyon sunar. Böylece eğitimciler, öğrencinin güçlü yönlerini vurgulayarak özgüvenlerini artırmalarına eşlik edebilir.

Öğrencilerin anlama seviyelerini geliştirmede mizaç tipine özgü öğretim yöntemlerini tercih edebilir. 

Ailelerin çocuklarına yaklaşımda mizaç odaklı ebeveynlik tarzı geliştirmeleri için onlara verilecek psikoeğitimi mizaç odaklı kurgulamaya yardımcı olur.

Whatsapp