Y-DEPYapılandırılmış Disleksi Eğitim ProgramıUygulayıcı ve Eğitimciler Akademisi

Y-DEP Eğitim İçeriği

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı / Y-DEP Uygulayıcı Eğitim Lisansı

 • Y-DEP ülkemizde 6-14 yaş grubu Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı olan veya belirtilerini taşıyan bireylere profesyonel özel eğitim hizmeti sunmak amacıyla 15 farklı akademisyen ve uzman işbirliği ile hazırlanmıştır.
 • Y-DEP kültürümüze ve yaşantımıza uygun İLK ve TEK müdahale, müfredat eğitim programdır.
 • Y-DEP, Orton-Gillingham Yaklaşım ilkelerine göre kurgulanmıştır.
   

Orton-Gillingham İlkeleri:

 • Yapılandırılmış
 • Sistemli
 • Planlı
 • Kümülatif
 • Çoklu Algı
 • Hedefe Yönelik

 

Y-DEP Uygulayıcı Lisans Eğitimi İçeriği:

1. 169 maddelik Disleksi Eğitsel Değerlendirme Envanteri. Y-DEDE 6-14 yaş grubu disleksili bireyleri 8 bilişsel, 8 akademik beceride eğitsel olarak değerlendirmektedir. 

 

Bilişsel Değerlendirme Ölçeği.

 • Lateralizasyon Alt Ölçeği
 • Görsel Algı Alt Ölçeği
 • İşitsel Algı Alt Ölçeği
 • Yönelim Becerisi Alt Ölçeği
 • Görsel Kısa Süreli Bellek Alt Ölçeği
 • İşitsel Kısa Süreli Bellek Alt Ölçeği
 • Fonolojik Farkındalık Alt Ölçeği
 • Çalışma Hızı Alt Ölçeği

 

Akademik Değerlendirme Ölçeği.

 • Saat Okuma / Çizme Alt Ölçeği
 • Zaman Algısı Alt Ölçeği
 • Sesli Okuma Alt Ölçeği
 • Yazılı Anlatım Alt Ölçeği
 • Türkçe -1 Kazanım Alt Ölçeği
 • Türkçe -2 Kazanım Alt Ölçeği
 • Matematik -1 Kazanım Alt Ölçeği
 • Matematik -2 Kazanım Alt Ölçeği

 

Envanterin Raporlamaları

 • Envanter Puanlaması
 • Aile Raporu
 • Uzman Raporu
 • Öğrenci gelişim grafikleri
 • Bir Yıllık Eğitsel Çalışma Planı

 

2. Yapılan eğitsel değerlendirme envanter sonuçlarına göre 6-14 yaş disleksili bireyleri Y-DEP uygulama kitapları ile desteklemektedir.

 • 18 Adet Y-DEP Uygulama Kitabı
 • Y-DEP eğitim materyalleri
 • Sınırsız geri bildirim
 • Binlerce etkinliğe erişim.

 

3. Y-DEP, 6-14 yaş grubu disleksili bireylerin bireysel eğitimlerini 4 modüler eğitimde 1 yıl veya 2 yıl planlar.

 • Her modüler eğitim sonunda (üçer aylık periyotlarla) çocuklara ara değerlendirme ölçekleri uygulayarak süreci yapılandırır.

 

4. Programın Y-DEP web yazılımı üzerinden sistemli, planlı takip ve ilerleme sağlar.

 • Y-DEP Kurumsal/ Bireysel Uygulayıcı erişimi.
 • Y-DEP Kurumsal/ Bireysel Uygulayıcı profili.
 • Sınırsız etkinlik erişimi.

 

Y-DEP Uygulayıcı Eğitici Eğitim İçeriği


1. Gün Eğitim İçeriği:

 • Y-DEP tanıtımı.
 • Y-DEP işleyişi.
 • Y-DEP eğitsel değerlendirme envanterinin tanıtımı.
 • Envanterin alt ölçeklerinin tanıtımı.
 • Envanter uygulaması.
 • Envanter puanlaması.

 

Eğitim saati: 10.00-17.00
Eğitimci: Eğitim Uzmanı Hakan MUTLU / Y-DEP Kurucusu

 

2. Gün Eğitim İçeriği:

 • Etkinlik kitaplarının tanıtımı.
 • Etkinlik kitaplarının uygulaması.
 • Materyallerin tanıtımı.
 • Materyallerin uygulaması.
 • Y-DEP web yazılım tanıtımı ve kullanımı.

Eğitim Saati: 10.00-17.00
Eğitimci: Eğitim Uzmanı Hakan MUTLU / Y-DEP Kurucusu

 

Y-DEP Uygulayıcı Lisansı

Y-DEP Uygulayıcı Eğitimini başarı ile bitiren uzmanlar, Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı onaylı "Y-DEP Uygulayıcı Lisans Eğitimini" alarak Y-DEP Uygulayıcısı olmaya hak kazanırlar.

Y-DEP üç farklı lisans vermektedir.

 • Kurumsal Bölge Temsilciliği Uygulayıcı Lisansı
 • Kurumsal Uygulayıcı Lisansı
 • Bireysel Uygulayıcı Lisansı

 

Whatsapp